هنرستان کاردانش آیت الله خامنه ای

سايت اطلاع رساني هنرستان کاردانش حضرت آیت الله خامنه ای منطقه پشت آب شهرستان زابل

نمونه سوال تعمیر لوازم خانگی

 

1- سیم ارت به رنگ .................. می باشد.

 الف- زرد                          ب- آبی                          ج- سیاه وآبی                          د- زرد و سبز

 

2- تلرانس همان .................... است؟

 الف- زمان تناوب                ب- خطا                         ج- مقاومت مخصوص               د- ضریب هدایت

 

3-در شکل زیر توان چند وات است؟                                                                                Ω10                                                                                                       

الف- 250 وات                  ب-400 وات                                                                    Ω10

                                                                                                            Ω10                                          V 10

ج-1000 وات                د-  100وات                                                         

                                                                                                                                                

                                                                                      

                                                                                    

                                                                                                                                        Ω10                     

                                                                                                                                               

4- هویه هفت تیری با سیستم ……………….کار می کند؟

 الف- ترانسل کاهنده            ب- ترانسل جریان            ج- المنت              د- ترانزیستور کاهنده   

                                                                                                                   

5-بهترین سیم  لحیم دارای آلیاژی برابر ………………………. می باشد؟

 الف- 63 درصد قلع و37 درصد سرب                       ب- 50 درصد قلع و 50 درصد سرب

 

ج- 37 درصد قلع و63 درصد سرب                          د- هیچ کدام

 

6-جریان متناوب همان ……………است؟

 الف- غیر مستقیم                  ب-AC                        ج-جریان یکسو                       د- همه موارد

 

7-کاربرد حدیده در کجاست؟

 الف- رزوه کردن قسمت داخلی لوله ها                        ب- رزوه کردن قسمت خارجی لوله ها

 ج- ساختن مهره                                                     د- هر سه مورد

 

8- چرا ممکن است در یک بخاری برقی بخار وجود نداشته باشد؟

 الف- درجه حرارت تنظیم نمی باشد.                           ب- سوراخهای خروج بخار را جرم گرفته.

 ج-گرمای آن خیلی کم می باشد.                                 د-هر سه مورد

 

9- سشوار سه کلیدی دارای .................. می باشد؟

 الف- حرارت                     ب- دو حرارت                ج- سه حرارت                      د- هیچ کدام

 

10- آبگرمکن برقی اصلا روشن نمی شود.چرا؟

 الف- پریز برق ندارد.                                              ب- سیم های رابط به دو شاخ  برق قطع است.

 ج- سرسیم ها قطع شده اند.                                        د- هر سه مورد

 

11- زغال در وسایل گردنده از نوع ..................می باشد؟

 الف- فشرده                    ب- معمولی                       ج- گرافیت+کربن                 د- کربن

 

12- علت اینکه یک آسیاب برقی موتور آن کار می کند ولی آسیاب نمی کند چیست؟

 الف- موتور بر عکس می چرخد                                ب- پین ارتباطی شکسته است

 ج- تیغه ها شکسته اند                                              د- هر سه مورد

 

13- سه سیم الکترو موتور پنکه سقفی را اهم گیری می کنیم دو سیم با هم اهم

بیشتری دارند. سیم سوم .............

 

الف- استارت است         ب-مشترک                          ج- سیم اصلی است               د- هیچ کدام

 14- بالانس بر روی هسته آرمیچر به چه دلیل است؟

 الف- جلوگیری از لرزش                                        ب- جلوگیری از سرعت

 ج- جلوگیری از جرقه                                             د- جلوگیری از مکش

 

15- در موتورهایی که آرمیچر دارند کار زغال چیست؟

 

الف- جهت اتصال سیم پیچ بالشتک به آرمیچر              ب-برای گرم کردن موتور

 

ج- برای عوض کردن دو موتور                               د- جریان را از دو شاخ به کلید می رساند

 

 

16-علت وجود نمک در برخی از ماشین های ظرفشویی چیست؟

 

الف-جهت حل کردن مواد شستشو در ماشین                ب- جهت گرفتن سختی آب

 

ج- جهت تمیز کردن بهتر ظروف                             د- هر سه مورد فوق

 

17- علت اینکه در برخی از ماشینهای لباسشویی پس از پایان کار کمی آب در داخل دیگ آن باقی می ماند چیست؟

الف- شیلنگ تخلیه بالا قرار گرفته است                     ب-پمپ تخلیه سوخته است

 

ج- مخزن پمپ تخلیه و فیلتر ماشین کثیف شده است       د- می تواند هر سه مورد رخ داده باشد

 

18- جهت اهم گیری بوبین یک موتور تایمر باید اهم متر را روی رنج ..................اهم متر قرار داد.

 

الف- R×1k               ب-R×100                        ج- R×1                              د- R×10

 

19- کار خازن در موتورهایی که آرمیچر ندارند چیست؟

 

الف- جهت راه اندازی                                           ب- جهت ازدیاد سرعت به کار می روند

 

ج- ایجاد جرقه                                                     د- جهت کم مصرف کردن

 

20- بدنه سماور برق دارد علت چیست؟

 

الف- ترموستات دارای اتصال بدنه است                    ب- المنت و لامپ دارای اتصال بدنه است

 

ج- سیمهای رابط به بدنه اتصال دارند                        د- همه موارد   

 

21- یک سماور برقی یکسره کار می کند.کدام گزینه علت نمی باشد؟

 

الف- کنتاکهای ترموستات دچار جوش خوردگی شده و به هم چسبیده اند.

ب- کنتاکهای آن اکسیده شده اند.                           

ج- مدار اشتباه وصل شده است.

د- همه موارد

 

22- یک کولر آبی کار می کند ولی باد خنک از آن بیرون نمی آید.چرا؟

 

الف- پوشاله ها و یا منافذ ناودانی آن کثیف شده است.

ب- آب داخل آن کم است.

ج- شناور آن خراب شده است.

د- همه موارد

 

23- کدام عامل سبب سوختن یک موتور برقی می شود؟

 

الف- شکسته شدن و یا کج شدن محور موتور یاتاقانها

ب- اضافه جریان

ج- ولتاژ بسیار کم

د- هر سه مورد

 

24-چنانچه در یک کولر آبی واتر پمپ کار نکند چه اتفاقی می افتد؟

 

الف- موتورآن می سوزد                                             ب- خازن آن می سوزد

 

ج- باد گرم از کولر خارج می شود                            د- موتور داغ می کند

 

 

25- رنگهای مقاومتی از چپ به راست به ترتیب سبز وسیاه و قرمز است مقدار مقاومت چند اهم است؟

الف- Ω 5000                                                              ب- Ω m005/0

 

ج- Ω k5                                                                      د- همه موارد

 

26- کدام گزینه در مورد تست کردن آرمیچر از نظر اتصال کوتاه حلقه ها درست می باشد؟

 

الف- اگر تیغه اره روی شیار لرزه داشته باشد، آرمیچر سوخته است.

ب- اگر تیغه اره روی شیار لرزه نداشته باشد، آرمیچر سوخته است.

ج- اگر تیغه اره روی شیار لرزه داشته باشد، آن کلاف اتصال حلقه و کلاف دارد.

د- اگر تیغه اره روی شیار لرزه نداشته باشد، آن کلاف اتصال حلقه و کلاف دارد.

 

27- وات یک المنت سماور را توسط کدام وسیله می توان تشخیص داد؟

 

الف- وارمتر                     ب-وات متر                      ج- کسینوس فی متر                    د- ولت متر

 

28- یک وسیله برقی را که دارای توانی برابر 500 وات است حدودا چه جریانی از شبکه می کشد؟

 

الف- 50A                       ب- 5A                            ج- 2/5A                                       د- 1A

 

29- علت دود کردن و برشته شدن نان در یک طرف توستر کدام گزینه است؟

 

الف- در المنت توسط خرده های نان اتصالی به وجود آمده است

ب- المنت معیوب است

ج- ولتاژ برق زیاد است

د- یک طرف المنت کار می کند

 

 

30- کدام یک از موارد زیر در هنگام وارد شدن آب به داخل دیگ لباسشویی رخ می دهد؟

الف- آب وارد شیلنگ هیدروستات نمی گردد

ب- ارتفاع آب خودکار تنظیم می شود

ج-آب در داخل لوله تخلیه و نیز لوله هیدروستات و داخل دیگ به صورت مساوی قرار می گیرد

د- همه موارد

 

31- وظیفه پل دیود در سشوار کدام گزینه می باشد؟

 

الف- تبدیل ولتاژ DC به AC                                                ب- تبدیل ولتاژ متناوب به غیر متناوب

 

ج- تبدیل ولتاژ غیر مستقیم به مستقیم                                   د- همه موارد

 

32- کدام گزینه علت پاره شدن و یا نخ کش شدن لباسها در یک ماشین لباسشویی سطلی نمی باشد؟

 

 الف- نامرغوب بودن پودر                                                    ب- کافی نبودن آب در ماشین

 

ج- زیاد بودن ارتفاع پروانه همزن از کف مخزن شستشو     د- موارد الف وب

 33- علت وجود جرقه های شدید در زغالهای یک موتور چرخ گوشت چیست؟

 الف- پارگی یک از سیم از قطب ها                                   ب- اشتباه بودن جهت چرخش حلزونی

 

ج- جدا شدن یک سیم از تیغه های کلکتور                      د- موارد ب و ج

 

34- مارپیچ چرخ گوشت می چرخد ولی گوشت را به جلو نمی برد؟

 

الف- موتور ضعیف است                                                    ب-موتور عکس می چرخد

ج- بلبرینگ خراب است                                                    د- همه موارد ممکن است که علت باشد

35- وظیفه تنظیم ارتفاع آب در لباسشویی اتوماتیک به عهده ...................است.

 

الف-هیتراستات                                                              ب- تایمر

 

ج- شیر برقی                                                                  د- هیدروستات

 

36- موتور قفسه ای صدا می کند ولی راه نمی افتد.

 

الف- خازن خراب است                                                ب- در سیم اصلی و کمکی قطعی وجود دارد

 

ج- رتور سفت است                                                        د- هر سه مورد

 

37- تعداد تناوب را در یک ثانیه چه می گویند؟

 

الف- پریود                      ب- زمان تناوب                  ج- فرکانس                              د- همه موارد

 

38- واحد توان وجریان به ترتیب.

 

الف- آمپر_ولت           ب- ولت_آمپر                     ج- وات_آمپر                           د- آمپر_وات

 

39-حرارت موجود در یک اتوی برقی کافی نیست:

 

الف- ولتاژ برق کم است                                             ب- ترموستات تنظیم نیست

 

ج- المنت آن معیوب است                                         د- اتو خراب است

40- سه سیم یک الکترو موتور پنکه سقفی را اهم گیری می کنیم دو سیم با هم اهم بیشتری دارند سیم سوم ..................

الف- استارت است                ب- مشترک                             ج- سیم اصلی است                  د- هیچکدام

 

موفق باشید.

فرهاد    ریاحی نسب

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مدیر  |